GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

   ASUDE TEKSTİL EŞARP SAN.VE TİC. LTD ŞTİ şirketi olarak; “www.armanda.com.tr” internet sitesi (“Site Uygulama”) üyesi (“Üye”) müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve bilgilerinin gizliliğini esas ve öncelikli kabul etmekteyiz. Bilgi güvenliğinin sağlanması ile korunması kapsamında “Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Politika”) haline getirdiğimiz esaslarımızı bilgilerinize sunmak isteriz. 

1. Politika’nın Kapsamı ve Genel Bilgilendirme

    Müşterilerinin gizlilik haklarına ve bilgilerinin korunmasına büyük önem vermekte, bu konuda tüm yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve aşağıda detayları açıklanan esasları Politikamız kapsamında uygulamaktadır. 

    Politikamızda; 

- Sitemizde toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu,

- Bu bilgilerin hangi amaçlar için toplandığı ve hangi şekillerde kullanıldığı, 

- Bilgilerin nasıl değiştirebileceği, 

- Müşterilerimizin iletişim konusundaki tercihleri ve bunları nasıl değiştirebilecekleri, bilgilerin nasıl güvenceye alındığı,

- Müşterilerimizin bilgilerinin korunması ile ilgili hakları vb. konular yer almaktadır.

1.1 Toplanan Bilgiler ve Kullanım Amaçları

     Hizmetlerimiz ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve Sitemize üye olmanız ve onay vermeniz veya üye olmadan hizmetlerimizden yararlanmanız durumunda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına aşağıda ki bilgiler talep edilmektedir.

- Kimlik Bilgisi (Ad soyad)

- Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz

- İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

- Adres bilginiz (fatura ve teslimat bilgileri, gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde)

- Doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde)

- Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız

- Sipariş bilgileriniz (Verdiğiniz siparişler, detaylar, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

    Yukarıda bilginiz dahilinde toplanan veriler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır;

- Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak

- Ürünler, servisler, etkinlikler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek

- Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak

- Trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak

- Müşteriye onunla ilgili içeriği gösterebilmek

- İlgili departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek

- Hukuk departmanının faaliyetleri kapsamında Site Üyesi, Site ziyaretçileri ve müşterileri, talep ve şikayet iletenler, Asude Tekstil Eşarp San ve Tic LTD. ŞTİ şirketi arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması

1.2 Toplanan Bilgilerin Paylaşımı ve Aktarımı

   Sitede toplanan bilgiler, hizmetin doğru, kaliteli ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesini, yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini, müşteri memnuniyetinin sağlanmasını, sözleşme gereğinin yerine getirilmesini, hukuk işlerinin takibinin yapılmasını, müşterilerin beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre, kişiye özel hale getirilmesini hedeflemektedir. Belirtilen amaç ile, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo, web portalı sağlayıcısı – Ticimax, vb. gibi hizmet firmaları ile), kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili resmi mercileri ile paylaşılabilmektedir. Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz, Asude Tekstil tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bunların dışında bilgileriniz, herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta veya faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır. 

  Üye ve ziyaretçi,  işbu Politika’da belirtilen şartlara uymak koşulu ile, Siteyi kullanabilir.

  Üye veya ziyaretçi, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren Politika’nın tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Asude Tekstil Eşarp San ve Tic Ltd. Şti, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Politika uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Bilgi Güvenliği

   Asude Tekstil uluslararası bilgi güvenliği standartları çerçevesinde müşterilerinin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak için en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. 

  Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. 256 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenip gönderilmektedir.

  Güvenlik Sertifikası linki, https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=armanda.com.tr

3. Üyelerimizin KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Kapsamındaki Hakları 

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

   Asude Tekstil San ve Tic Ltd. Şti, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

  6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR