ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen, Asude Tekstil A.Ş.’ye ait www.armanda.com.tr internet tanıtım ve satış sitesini kullanmaya başlamadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatlice okuyunuz. AÇIKLAMA

Site’ye (www.armanda.com.tr) üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Site'nin kullanımı, bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere Asude Tekstil, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır.Asude Tekstilin Site Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürülüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site’ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site’nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. Site’ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve Asude Tekstil tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "ÜYE" olarak kabul edilir.

Site’ye giriş yapan, Site’yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler(“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan Asude Tekstil Web Sitesi Kullanım Şartları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Siteye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı(cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site’ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

Bir taraf Mercan Mahallesi Mercan Caddesi No:20 Fatih/İstanbul adresinde mukim Asude Tekstil Eşarp Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Aşağıda kısaca “Asude Tesktil” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.armanda.com.tr internet sitesi (“Site”) üyesi/kullancısı (“Üye/Kullanıcı”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

 

1- SAĞLANAN HİZMET

Asude Tekstil’in, Site üzerinden vereceği hizmet; www.armanda.com.tr sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, Asude Tekstil’in stok durumunun uygun olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

Asude Tesktil, site(www.armanda.com.tr) üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, Site (www.armanda.com.tr) bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Asude Tesktil tarafından belirlenecek ve Sitenin(www.armanda.com.tr) ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Asude Tekstil, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de(www.armanda.com.tr) yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

2- GENEL HÜKÜMLER

2-1  ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, Site'yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site'de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Asude Tekstil’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.

Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Asude Tekstil’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Asude Tekstil, Üye'nin Sözleşme'ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Asude Tekstil tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Asude Tekstil sorumlu tutulamaz.

Asude Tekstil’in ya da Üye'nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Asude Tekstil silip silmemekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Web Sitesine erişmek, onu ziyaret etmek veya bir başka şekilde kullanmak için en azından 18 yaşında olmanız gerekir. Ayrıca, çevrimiçi olarak kaydolmak ve sipariş vermek için 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan etmeniz ve Visa, MasterCard, American Express kredi/bankamatik kartı gibi elektronik ödeme yapmanızı sağlayan bir araca yasal olarak sahip olmanız gerekir. Ayrıca, herhangi bir anda bize sağladığınız tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz.

Web Sitesinin veya İçeriklerin herhangi bir bölümüne erişmek, bunları kopyalamak veya izlemek amacıyla, herhangi bir “deep-link”, “robot” veya bir başka otomatik ya da manuel cihaz, yazılım, program, kod, algoritma veya metodoloji kullanmamayı veya Web Sitesinin ya da İçeriklerin gezinme yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmamayı veya bozmamayı ya da Web Sitesi üzerinden tarafımızca kasıtlı olmadan kullanıma açılmış yöntemlerle herhangi bir materyali veya bilgiyi edinmemeyi ya da edinme girişiminde bulunmamayı kabul ediyorsunuz. Bu tip faaliyetleri önlemek amacıyla gereken önlemleri alma ve uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz.

Web Sitesinin herhangi bir bölümüne veya özelliğine ya da Web Sitesine veya iş ortaklarımızın sunucularına, sistemlerine veya ağlarına bağlı bir başka sisteme ya da ağa, bilgisayar korsanlığı, “şifre çıkarma” veya kanunsuz bir başka veri erişim yöntemi kullanarak, verilere yetkisiz erişim elde etmemeyi veya elde etme girişiminde bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

Web Sitesinin veya Web Sitesine bağlı herhangi bir ağın saldırıya açıklığını araştırmamayı, incelememeyi veya test etmemeyi ve Web Sitesi veya Web Sitesine bağlı herhangi bir ağ ile ilgili güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmemeyi kabul ediyorsunuz. Tarafınıza ait olmayan alışveriş hesapları da dahil olmak üzere,

Web Sitesinin ziyaretçileri veya Asude Tekstil’in diğer müşterileri hakkındaki bilgileri, Türk yasaları ile Avrupa veri koruma yasaları (95/46/EC no.lu Yönerge dahil) (artık burada "kişisel veriler" olarak adlandırılacaktır) kapsamında tanımlandığı şekilde kişisel veriler veya kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilere bağlamak amacıyla makul şekilde kullanılabilecek diğer veriler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, hiçbir şekilde malzeme veya bilgi keşfetmek amacıyla tersine arama yapmamayı, izlememeyi veya izleme arayışında bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

Bir "Servis Reddi" durumu oluşturmak veya benzer bir saldırı yapmak amacıyla sistemlerimizi istila etme girişimiyle, Web Sitesinin altyapısı veya sistemlerimiz ya da ağlarımız üzerine veya Web Sitesine ya da bize bağlanmış sistemler ya da ağlar üzerine makul olmayan ya da orantısız şekilde yoğun yük binmesine neden olacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

Web Sitesinin uygun çalışmasına veya özelliklerine ya da Web Sitesinde meydana gelen herhangi bir işleme veya diğer bir kişinin Web Sitesini kullanımına müdahale etmek veya müdahale etme girişiminde bulunmak amacıyla herhangi bir cihazı, teknolojiyi veya yöntemi kullanmamayı kabul ediyorsunuz.

Herhangi bir Web Sitesi üzerinden veya onun aracılığıyla ya da Web Sitesi üzerinden veya onun aracılığıyla sunulan hizmet üzerinden veya onun aracılığıyla bize gönderdiğiniz herhangi bir mesajın veya iletinin özünü gizlemek amacıyla sahte başlık düzenlememeyi veya tanımlayıcıları bir başka şekilde manipüle etmemeyi kabul ediyorsunuz. Bir başka kişiyi taklit etmemeyi veya başka bir kişiymişsiniz gibi davranmamayı ya da aldatıcı biçimde bir başka kişiyi temsil ettiğinizi iddia etmemeyi kabul ediyorsunuz.

Site'de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye'ye aittir. Asude Tekstil tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.

Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından www.armanda.com.tr üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

www.armanda.com.tr , kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Site’nin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Asude Tekstil’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Asude Tekstilden her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

2-2  ASUDE TEKSTİLİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aşağıda belirtilen durumlarda, Üyelerimizin-Müşterilerimizin www.armanda.com.tr sitemize ("Sitemiz") vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.  Asude Tekstil’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye'nin kullanımını durdurma, Üye'nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

·         Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site'ye kaydedilmesi durumunda;

·         Site'de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

·         Üyelere, Asude tekstil tarafından siteye üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

·         Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

·         Üyenin, Asude Tekstil kampanyalarının, satış sisteminin veya Site'nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Asude Tekstile zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site'nin kötüye kullanılmasının Asude Tekstil tarafından tespit edilmesi durumunda,

·         Üye'nin, Site'yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara ve Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

 

3- WEB SİTELERİNİN, İÇERİKLERİN VE TİCARİ MARKALARIN SAHİPLİĞİ

Bu Web Sitesinin sahipliği ve kontrolü, Türkiye tescilli bir şirket olan (“Asude Tekstil”) Asude Tekstil Eşarp Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Yazılı olarak bir başka şekilde anlaşmaya varılmadıkça, metin, grafik, bilgi, içerik, resim, çizim, tasarım, simge, fotoğraf, video klip, ses, müzik, sanat çalışması, bilgisayar kodu ile diğer materyaller ve bu materyallere dair telif hakları, ticari markalar, ticari takdim şekli ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları (toplu olarak, “İçerikler”) dahil, Web Sitesinde yer alan tüm materyallerin sahipliği, kontrolü ve/veya lisansları,Türkiye tescilli bir şirket olan (“Asude Tekstil”) Asude Tekstil Eşarp Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.

Web Sitesi ve İçerikler, yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Web Sitesinde görüntülenen İçerikleri veya diğer indirilebilir materyalleri, yalnızca kişisel kullanımınız için indirebilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu tip bir indirme veya kopyalama işleminin sonucunda, size indirilen veya kopyalanan İçeriklere dair herhangi bir hak, mülkiyet veya menfaat aktarılmayacaktır. Herhangi bir İçeriği veya Web Sitesini, herhangi bir kamu amacı veya ticari amaç için çoğaltamaz (yukarıda belirtilenler hariç), yayınlayamaz, aktaramaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, icra edemez, değiştiremez, modifiye edemez, türev çalışmalarını oluşturamaz, satamaz veya istismar edemez ya da bir başka şekilde kullanamazsınız.

Bu Web Sitesinde kullanılan veya görüntülenen belirli ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, tescilli ticari markalar ve logolar, Asude Tekstil şirketinin tescilli veya tescilsiz ticari markaları, ticari unvanları veya hizmet markalarıdır. Bu Web Sitesinde kullanılan veya görüntülenen diğer ticari markalar, ticari unvanlar ve hizmet markaları, üçüncü şahısların tescilli veya tescilsiz ticari markaları, ticari unvanları veya hizmet markalarıdır. Herhangi bir Web Sitesinde yer alan herhangi bir içerik, size dolaylı olarak, hukuki engel yoluyla veya bir başka şekilde, bu tip Web Sitelerinde görüntülenen bu tür ticari markaları, ticari unvanları, hizmet markalarını veya logoları kullanımınıza dair bir lisans veya hak vermez veya veriyor gibi algılanmamalıdır.

Daha öncekilerle veya Kullanım Koşullarının diğer bölümleriyle ilgili olarak, herhangi bir tarafın herhangi bir ihlaline karşı, herhangi bir yasal işlemde bulunmak da dahil olmak üzere, tüm haklarımızı saklı tutuyoruz.

 

4- GİZLİLİK İLKESİ  

 Siteye üye olunması durumunda, daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler haricinde, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

Asude Tekstil, veri bankasında topladığı müşterilere ait e-mail adreslerini ve kişisel bilgileri, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-maillerin iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarını sadece Asude Tekstil bünyesinde kullanacaktır.

Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmaz.

Sitede toplanan bilgiler sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak; ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, müşterilerin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak, sitenin güvenliğini güçlendirmek amaçları için kullanılır.

Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması gerektiğini kabul etmiş sayılır.

Asude Tekstil, işbu Sözleşme ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme'nin sona ermesinden sonra dahi, kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Asude Tekstil, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, Üyeyi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını, Üye'nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üye'nin, Site'nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye'ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Asude Tekstil, ilgili Üye'nin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Asude Tekstil (www.armanda.com.tr) sorumlu değildir.

 

5- SİTEDE YAPILAN İŞLEMLER, SİPARİŞLER, ÜRÜNLER VE SATIŞLAR

Asude Tekstil site üzerinden alınan siparişlerdeki adetleri herhangi bir sebep göstermeden iptal etme ve sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu sınırlama aynı müşteri hesabından, aynı kredi kartı kullanılarak, aynı fatura veya teslimat adreslerini içeren, toptancı, bayi tarafından veya yeniden satılmak amacı ile verildiği düşünülen siparişlere uygulanabilir.

Asude Tekstil sitede istediği anda ve önceden bildirmeksizin değişiklik yapma, site yayınını durdurma ya da site özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir.

Sitede bulunan ürünlerin bir kısmı Türkiye genelinde ve yurtdışındaki belirli satış noktalarında bulunabilir. Bazı ürünler mağazalarda bulunmayıp sadece site üzerinde satılabilir.

Sitede gösterilen fiyatlar Türk Lirasıdır. Asude Tekstil  sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında verilen fiyatlar geçerlidir.

Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. Asude Tekstil  bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Ürün Tanımları
Web Sitesinde ürünlerimizi tanımlarken ve betimlerken, mümkün olduğu kadar hatasız olmaya çalışıyoruz. Ancak, ürün tanımlarının veya Web Sitesinin diğer içeriklerinin doğru, eksiksiz, güvenilir, güncel veya hatasız olduğuna dair bir garanti vermiyoruz. Zaman zaman, önceden bildirimde bulunmaksızın, ürün tanımları, fiyatlar ve ürünlerin mevcudiyeti ile ilgili dizgi hatalarını, yanlışlıkları veya eksiklikleri düzeltme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Renkler ve Finisajlar 
Web Sitemizde çıkan ürünlerimizin renklerini ve finisajlarını mümkün olduğu kadar doğru görüntüleyebilme konusunda tüm çabaları gösterdik. Bilgisayar monitörünüzün herhangi bir rengi gösteriminin doğru, eksiksiz, güvenilir veya hatasız olacağını garanti edemeyiz Dolayısıyla, renkler ve finisajlar gösterge amaçlı olacak ve bağlayıcı/sözleşmesel bir değerleri bulunmayacaktır ve Asude Tekstil oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Nakliye
Web Sitemizden bir sipariş verdiğinizde, nakliye adresi satın alınan ülke içinde olduğu ve Web Sitesinde belirtilen nakliye kısıtlamalarına uygun olduğu sürece, siparişinizi tarafınızca atanmış adrese göndereceğiz. Bir siparişin kabulünden ve/veya nakliyesinden önce, bilgilerin doğrulanmasını gerektirebiliriz. Önceden bildirimde bulunmaksınız, herhangi bir ürüne veya hizmete dair sipariş miktarını sınırlama (örn; yanlış siparişlerin kabul edilmesinden kaçınmak amacıyla) ve/veya herhangi bir müşteriye hizmet sunma (örn; ödeme ayrıntılarının doğrulanma işleminin başarısız olması durumunda) hakkını saklı tutuyoruz.

Hesaplar Şifreler ve Güvenlik

Web Sitesinde veya onun üzerinden sunulan belirli özellikler ve hizmetler, bir hesap açmanızı (Bir Hesap kimliğinin ve şifrenin oluşturulması dahil) ve kişisel verilerinizi paylaşmanızı gerektirebilir.

Meydana gelen veya şifreniz altında gönderilen tüm işlemlerden siz sorumlu olacağınızdan, şifrenizin gizliliğini ve güvenliğini korumak için tüm gerekli adımları atmanız gerekir. Lütfen şifrenizin yetkisiz birisi tarafından öğrenildiğine veya şifrenizin yetkisiz bir şekilde kullanıldığına ya da kullanılma ihtimali olduğunu düşünmek için bir nedeniniz olması durumunda, bizi derhal bilgilendirin. Web Sitesiyle ilgili bir güvenlik ihlali ya da kötüye kullanım ihtimali olduğu kanısına varırsak, sizden şifrenizi değiştirmenizi isteme veya hesabınızı askıya alma hakkına sahibiz. Şifrenizi ve/veya hesabınızı koruyamamanız durumunda ortaya çıkacak kayıplar veya zararlar için hiç kimseye karşı yükümlü değiliz.
Bir Hesap Kimliğinin, şifrenin veya hesabın sahibinin açık izni veya onayı olmadan, bir başkasının Hesap Kimliğini, şifresini veya hesabını kullanamazsınız. Asude Tekstil sizin bu yükümlülüklere uymamanız durumunda ortaya çıkabilecek kayıplar veya zararlardan yükümlü olamaz ve olmayacaktır.

 

6- EK YARDIM

Koşul ve Hükümlere dair sorularınız veya şüpheleriniz olması durumunda, lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin ya da 0544 748 35 70  no’lu telefondan bizi arayın.